Polska dla wszystkich, wszystko dla Polski!

Jako fundacja Zjednoczenie zajmujemy się głównie działaniami dotyczącymi dyplomacji i szeroko pojętego bezpieczeństwa. Głównymi celami naszej organizacji są:
 • Szerzenie postaw patriotycznych i wzmacnianie poczucia solidarności społecznej i narodowej Polaków, zarówno w kraju, jak i za granicą.
 • Inicjowanie i wspieranie działań na rzecz budowy nowoczesnej i skutecznej administracji państwowej oraz podniesienie poziomu obrony cywilnej i zarządzania kryzysowego.
 • Prowadzenie działań na rzecz bezpieczeństwa wewnętrznego.
 • Zwiększenie zdolności bojowych Wojska Polskiego, wspieranie organizacji proobronnych oraz przygotowywanie obywateli Rzeczypospolitej Polskiej do służby w formacjach mundurowych.
 • Poprawa jakości funkcjonowania polskiego systemu ochrony zdrowia i prowadzenie działalności w zakresie profilaktyki zdrowotnej, pierwszej pomocy i medycyny ratunkowej.
 • Wspieranie polskiego biznesu i przedsiębiorców oraz aktywizacja zawodowa młodzieży, studentów i seniorów.
 • Zapewnienie Polsce bezpieczeństwa energetycznego.
 • Wspieranie osób z nieuprzywilejowanych środowisk, walka z wykluczeniem i patologiami społecznymi.
 • Organizowanie działań związanych z edukacją obywatelską, podnoszeniem poziomu sprawności fizycznej i promocją zdrowego trybu życia.
 • Organizowanie działań mających na celu ochronę miejsc pamięci, a także dóbr kultury i dziedzictwa lokalnego i narodowego.
 • Promocja ponadpartyjnej współpracy wśród polskich ugrupowań politycznych.
 • Budowa pozytywnego wizerunku Rzeczypospolitej Polskiej poza granicami kraju.
 • Współpraca z władzami, instytucjami oraz organizacjami zainteresowanymi wspieraniem działalności fundacji. 14. Wspieranie działalności na rzecz młodzieży.
 • Wspieranie budowy autorytetu służb mundurowych w społeczeństwie.

Dołącz do nas!

Sprawdź, w jaki sposób możesz dołączyć do naszej fundacji.

Więcej informacji
Dołącz

Partnerzy

Korzystając z naszej przeglądarki wyrażają Państwo zgodę na wykorzystywanie przez nas plików cookies. Używamy ich do celów statystycznych. W programie służącym do obsługi stron internetowych można zmienić ustawienia dotyczące cookies.